นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
—————————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี