นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูภาพรวม : https://photos.app.goo.gl/6XgMLabxhtJpg8ATA
—————————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี