นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรม รำสักการะ วันสถาปนาเมืองอุดรธานี ครบรอบปีที่ ๑๓๑ ดำเนินโครงการโดย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรม รำสักการะ วันสถาปนาเมืองอุดรธานี ครบรอบปีที่ ๑๓๑ ดำเนินโครงการโดย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/SzLaWbu1JmUrw6V17
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี