นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาอุดรธานีสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เวสสุวัณ สเตเดียม สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาอุดรธานีสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เวสสุวัณ สเตเดียม สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี