นางจุรีรัตน์ ดรละคร ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการปูกระเบื้องโรงอาหารได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพงานงวดสุดท้าย ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโรงอาหาร

นางจุรีรัตน์ ดรละคร ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการปูกระเบื้องโรงอาหารได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพงานงวดสุดท้าย ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโรงอาหาร
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี