นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน อุดรฮักมิวเซียม UDON HUG MUSEUM #๒ โครงการคีตศิลป์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวเปิดงาน ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ผู้อำนวยการ มนัสนันท์ ราตรีหว่าง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด

นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน อุดรฮักมิวเซียม UDON HUG MUSEUM #๒ โครงการคีตศิลป์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวเปิดงาน ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ผู้อำนวยการ มนัสนันท์ ราตรีหว่าง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงพลุ, การแสดงบอลลูน, การแสดงว่าว/ว่าวยักษ์, อุโมงค์ไฟ และอื่น ๆ ในวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี