นักศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน ระดับชั้น ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน ๑๕ คน ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational and Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง มีนาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘

นักศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน ระดับชั้น ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน ๑๕ คน ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational and Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง มีนาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี