นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต✈️
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นางภัคญดา ณ หนองคาย หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน และนายกฤษณ สมแสง ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจการบิน ได้นำศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ และอาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้ประตูเครื่องบิน และทักษะการบริการบนเครื่องบิน โดยมี อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมและอาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัฒน์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้