นพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใน พิธีตอกไม้มงคล และพิธีการก่อนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ รวมถึงศาลตายาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อเสริมสิริมงคลในการอยู่อาศัย โดยพิธีการตั้งศาลฯ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๙ น. ณ บริเวณข้างเรือนรับรองผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใน พิธีตอกไม้มงคล และพิธีการก่อนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ รวมถึงศาลตายาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อเสริมสิริมงคลในการอยู่อาศัย โดยพิธีการตั้งศาลฯ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๙ น. ณ บริเวณข้างเรือนรับรองผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี