ทีมงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบริเวณต่างๆของวิทยาลัยฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีมงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบริเวณต่างๆของวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564