ทีมงานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แนะนำการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการขอวีซ่า ที่สถานกงสุล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิไทย-จีน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ทีมงานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แนะนำการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการขอวีซ่า ที่สถานกงสุล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิไทย-จีน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ #DBT #ECOMMERCE เพื่อศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสารสนเทศฉางโจว Changzhou college of information technology 常州信息职业技术学院 สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโรงอาหาร หน้าห้องอาเซียน งานความร่วมมือ UDVC