ทีมควบคุมโรคศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลอุดรธานี ๑ เข้าควบคุมโรค พร้อมสำรวจยุงลาย และทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ทีมควบคุมโรคศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลอุดรธานี ๑ เข้าควบคุมโรค พร้อมสำรวจยุงลาย และทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ในวันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี