ทำบุญตักบาตร อัลบั้ม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดพิธี “โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗” ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๙ น.

ทำบุญตักบาตร อัลบั้ม 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดพิธี “โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗”
ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๙ น.
—————————–
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/789W7SAgUtVgNzuV8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี