ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗