ถ่ายทอดสด โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ถ่ายทอดสด โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี