ถ่ายทอดสด พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ และวันผ้าไทยแห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี