ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี