ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management: CVM) ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management: CVM) ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ➡️ https://photos.app.goo.gl/Zpe81BtwiqGwKDZh6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี