ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี ณ ห้องปฏิบัติการแฟชั่นและสิ่งทอ 411 วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ๔๑๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/fXs7mkTUjHhoUrTQ6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี