ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด “การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด “การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป