ด้วยความสำนึกในพระคุณครู ผู้การุณนิรันดร์กาล ตามคติที่ว่า “ศิษย์ไม่มีครู ก็เหมือนงูไม่มีพิษ”

ด้วยความสำนึกในพระคุณครู ผู้การุณนิรันดร์กาล ตามคติที่ว่า “ศิษย์ไม่มีครู ก็เหมือนงูไม่มีพิษ”
ภาพบรรยากาศ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำแสดงความรู้สึก และประธานให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒