ด่วน! อาชีวะอุดรเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2567

ด่วน! อาชีวะอุดรเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2567
เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช. (รับผู้จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า) และระดับ ปวส. (รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน นี้เท่านั้น