ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เจรจาความร่วมมือกับ Changzhou College of Information Technology (CCIT) มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เจรจาความร่วมมือกับ Changzhou College of Information Technology (CCIT) มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทย ได้รับทุนการศึกษามาศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และสร้างโอกาสในการเรียนรู้สู่มาตรฐานนานาชาติ ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น E-Commerce, โลจิสติกส์, Airline Business, Games and Animation, Mobile Application, การโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น
โดยในการมาครั้งนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ได้เป็นผู้แทนกล่าวความรู้สึกและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ในการส่งมอบนักศึกษาไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 22 คน ไปแลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเรียนรู้ ณ Changzhou College of Information Technology (CCIT) การเจรจาความร่วมมือครั้งนี้ มีนักวิชาการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาและ ครู จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 คน

(รายงานโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR #UDVCTeamwork)