ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยนายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูแผนกวิชาการบัญชีเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมหาชน

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยนายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูแผนกวิชาการบัญชีเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมหาชน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุนการประกอบกิจการโรงแรมภัตตาคารอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำมีเครือข่ายกว่า 53 ประเทศทั่วโลก ในการสร้างความร่วมมือการนำครูและนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีเข้าฝึกงาน