ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ การเตรียมอาคาร สถานที่ วิทยาลัยฯ

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ การเตรียมอาคาร สถานที่ วิทยาลัยฯ โดยการร่วม “จัดทำสื่อ โฆษณารถยนต์โตโยต้า รุ่น Fortuner Legender“ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด ณ บริเวณสวนอาคารรับรองผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(รายงานโดย โตโยต้าชิณณ์ นนท์อุดรธานี)
ติดต่อสอบถามโทร: 042-215-555
Line Official: @toyotashinnont หรือ http://bit.ly/2wInm7i
Facebook: โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี หรือ http://bit.ly/2NSa2UR