ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชี เพื่อให้การจัดการศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพ ตามกฏระเบียบข้อบังคับของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2