ดร.กฤตชัย บุญศิวนนท์ มอบทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

ดร.กฤตชัย บุญศิวนนท์ มอบทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี