“ชีวิตหลังกำแพง โทษภัยของยาเสพติด”

“ชีวิตหลังกำแพง โทษภัยของยาเสพติด”
วิทยากรโดย เรือนจำกลางอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/y5kVnSKFCVPS5VEq9
โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี