ชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดโครงการพัฒนาจิต เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ในวันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดโครงการพัฒนาจิต เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ในวันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖