จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

#ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCTeamwork++
#UDVCPR