จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2-3 (วันพุธ ที่ 4) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2-3 (วันพุธ ที่ 4) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 2 การสัมมนา “Business Coach Dose มีคำตอบ”
ฉบับที่ 3 การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
#ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCTeamwork++
#UDVCPR