จดหมายข่าวลานโพศรี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะครูและพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม “วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ครั้งที่ ๔ วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม