งานหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางสาวมาริษา กินานิกร หัวหน้างานฯ เข้าประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่องการปรับแผนการเรียนและการย้ายกลุ่มเรียน

งานหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางสาวมาริษา กินานิกร หัวหน้างานฯ เข้าประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่องการปรับแผนการเรียนและการย้ายกลุ่มเรียน สำหรับนักศึกษาระบบทวิวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 10.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2