งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 3 สาระ การเรียนรู้ ประจำปี 2564”

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 3 สาระ การเรียนรู้ ประจำปี 2564” ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละแผนกวิชา
โดยมี นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธาน