“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Q3bNtDax2oBumFvx5
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี