งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอประกาศเลื่อน กำหนดการประกาศรายชื่อกลุ่มการเรียน ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ขอประกาศเลื่อน กำหนดการประกาศรายชื่อกลุ่มการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567