คู่มือนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ศึกษาข้อมูล UDVC ก่อนการเข้าประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ในวันพรุ่งนี้นะคะ เจอกัน #Liveสด ผ่านช่องทางโซเซียลหลักของอาชีวะอุดร ในช่วงเวลา 13.00-16.30 น. (12.00-12.45 ลงทะเบียน)

คู่มือนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ศึกษาข้อมูล UDVC ก่อนการเข้าประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ในวันพรุ่งนี้นะคะ
เจอกัน #Liveสด ผ่านช่องทางโซเซียลหลักของอาชีวะอุดร ในช่วงเวลา 13.00-16.30 น. (12.00-12.45 ลงทะเบียน)

http://online.anyflip.com/zoxrf/skfy/