คุณเนาวรัตน์ คู่วัจนกุล เจ้าของกิจการ DOSE FACTORY และ DOSE ESPRESSO พบปะน้อง ๆ ในการบรรยายหัวข้อ “BUSINESS COACH DOSE ปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจ” ภายใต้กิจกรรม “OPEN HOUSE COM DBT 2023”

          คุณเนาวรัตน์ คู่วัจนกุล เจ้าของกิจการ DOSE FACTORY และ DOSE ESPRESSO พบปะน้อง ๆ ในการบรรยายหัวข้อ “BUSINESS COACH DOSE ปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจ” ภายใต้กิจกรรม “OPEN HOUSE COM DBT 2023” อนาคตออกแบบได้ด้วยเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อ Up skill, Re skill, New skill สำหรับทักษะใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของโลกอนาคต