“คำแรกติดใจ คำต่อไป…อร่อย”

“คำแรกติดใจ คำต่อไป…อร่อย”
โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี