คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนเเก่น ในวันพุธ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนเเก่น ในวันพุธ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/RU5JtBWJvC8RCE3z8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี