คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมทำบุญถวายเพลและมอบเงินเพื่อร่วมทำบุญ อุทิศให้แด่คุณพ่อของคุณครูธนวัทร คำสิทธิบรรณ ที่วัดสังคาว บ้านนาแอง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมทำบุญถวายเพลและมอบเงินเพื่อร่วมทำบุญ อุทิศให้แด่คุณพ่อของคุณครูธนวัทร คำสิทธิบรรณ ที่วัดสังคาว บ้านนาแอง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี