คณะผู้บริหาร และคณะครูจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะเทศบาลพิษณุโลก ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คณะผู้บริหาร และคณะครูจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะเทศบาลพิษณุโลก ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/UvKeWmapFzPahTBNA