คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมพร้อมเพื่อแข่งขันทักษะ ในวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมพร้อมเพื่อแข่งขันทักษะ ในวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี