คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ, แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, คหกรรมศาสตร์และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ, แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, คหกรรมศาสตร์และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2