คณะผู้บริหาร ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดำเนินงานกิจกรรม “85ปี UDVC RUN

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดำเนินงานกิจกรรม “85ปี UDVC RUN 2023 อาชีวะอุดร” ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/VDMpgdGNAreFiEhX6