คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชา โลจิสติกส์ พรีเมี่ยม

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชา โลจิสติกส์ พรีเมี่ยม (Logistic Premium) ร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการ (อ.กรอ.อศ.) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติ การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Google Meet ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2