คณะผู้บริหาร ครู และหัวหน้างานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ #งานแนะแนว #งานครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำ #งานศูนย์วิทยบริการอินเทอร์เน็ต

คณะผู้บริหาร ครู และหัวหน้างานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ #งานแนะแนว #งานครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำ #งานศูนย์วิทยบริการอินเทอร์เน็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 #UDVCTeamwork++ #UDVCPR