คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ มนัสนันท์ ราตรีหว่าง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ มนัสนันท์ ราตรีหว่าง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๕
ด้วยความยินดียิ่ง
รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR
#UDVCTEAMWORK++