คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
รายงานข่าวโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCPR #UDVCTeamwork++