คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ ศาลาพระพุทธมงคล ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และองค์ศรีสุขคเณศ พร้อมร่วมกิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้อาวุโส” ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันปีใหม่ไทย สานสัมพันธ์ม่วนซื่น ชื่นมื่น UDVC ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ ศาลาพระพุทธมงคล ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และองค์ศรีสุขคเณศ พร้อมร่วมกิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้อาวุโส” ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันปีใหม่ไทย สานสัมพันธ์ม่วนซื่น ชื่นมื่น UDVC ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
____________________
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/9qeYommSx5t5i4Tw9